Členství

 

YMCA je otevřená všem bez rozdílu vyznání, pohlaví, věku či rasy. Aby si YMCA udržela svoji otevřenost a zároveň neztrácela svoji křesťanskou orientaci, praktikuje zásadu dvojího členství:

 

mládež sedící v přírodě ve velkém kruhuBěžným členem YMCA může být kdokoli, kdo respektuje a neodmítá poslání a cíle YMCA. Nejčastěji se běžným členem stává účastník některé její aktivity. Ti, kteří se chtějí zapojit do vedení YMCA (členové výboru, sekretáři, vedoucí jednotlivých programů), a berou tedy na sebe odpovědnost za její směřování a přenášení jejího poslání do praktického života, se stávají činnými členy.


Činným členem YMCA se může stát ten běžný člen YMCA, který dosáhl věku 16 let, přijal za své poslání sdružení YMCA, vyjádřené ve stanovách, sdružuje se ke křesťanské službě v YMCA a účastní se práce YMCA nejméně po dobu tří měsíců, a který složí slib činného člena.

Navenek je rozdíl mezi běžným a činným členem vyjádřen tím, že činní členové mají - na rozdíl od běžných členů - právo volit a být voleni do vedení (výborů) YMCA. Stejně tak sekretáři YMCA jsou činnými členy.
 

 

►Slib činného člena YMCA:

"Znám cíl a poslání YMCA, Křesťanského sdružení mladých lidí. Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení i jednání, v práci i ve volném čase, uskutečňovat a šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s ostatními členy."

 

AKCE
Po Út St Čt So Ne

AKTUALITY

25.09.2016

Mládeži přístupno! Letos festival YOUTH4YOUTH rozproudí ostravskou náplavku!

Nové zážitky, atmosféra, lidé, hudba, příběhy. YOUTH4YOUTH je po roce zase zpět! Jedinečný festival je určen pro mladé lidi, kteří chtějí objevit něco nového, poslechnout si neotřelou hudbu, poznat nové lidi a především zažít neopakovatelnou atmosféru! Na tento nabitý festival můžete zavítat již 15. října, a to rovnou do třech klubů.

 

03.12.2014

Proběhl 7. ročník festivalu Youth4You(th)

Poslední říjnovou sobotu se v multižánrovém centru Cooltour a sousedním klubu Marley na Černé Louce uskutečnil již sedmý ročník multižánrového festivalu Youth4Youth. Tiskovou zprávu z akce najdete v sekci Dokumenty. Festival byl podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava. 

 

 
Ymca
Akademická YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA Braník, , Praha
YMCA Brno, Kounicova 3, Brno
YMCA DAP, , YMCA DAP
YMCA Děčín, , Děčín
YMCA Familia, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA Hradec Králové, Šafaříkova 666, Hradec Králové
YMCA Husinec, , Husinec
YMCA Jindřichův Hradec, , Jindřichův Hradec
YMCA Klatovy, ,
YMCA Letohrad, ,
YMCA Liberec, , Liberec
YMCA Mělník, ,
YMCA Neveklov, , Neveklov
YMCA Olomouc, Šafaříkova 7, Olomouc
YMCA Orlová, Palackého 787, Orlová
YMCA Ostrava - Poruba, Rošického 106, Ostrava
YMCA Plzeň, ,
YMCA Podivín, ,
YMCA Praha, Na Poříčí 12, Praha
YMCA Setkání, ,
YMCA Sever, ,
YMCA SKAUT, ,
YMCA Strmilov, ,
YMCA Třebechovice, ,
YMCA v ČR - ústředí, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA v Ústí nad Labem, Hradiště 4, Ústí nad Labem
YMCA Živá rodina, Na Poříčí 12, Praha 1
YMCA Znojmo, ,